سمينارها و نشست ها

 
 
موضوع سمينار:
Behavior Analysis of DC Network
ارائه دهنده: جناب آقاي وحيد اصغري
زمان برگزاري:اسفند 96
  سمينار شبكه‌هاي نرم افزار محور
  ارائه دهنده: آقاي دكتر خانميرزا
  زمان برگزاري: آبان 96
سخنراني علمي خانم دكتر نخبه - دوشنبه 1394/10/14 ساعت 10 تا 12 در اتاق 303 ، دانشكده مهندسي برق، ساختمان شهيد فرد اسدي برگزار گرديد.
 
 سمينار خوددرماني در شبكه هاي ناهمگن
ارائه دهنده: فاطمه برومندي
استاد راهنما: آقاي دكتر عبدالرسول قاسمي
 
  سمينار سيستم هاي مخابراتي نوين Voip

مكان : سالن سمينار، دانشكده مهندسي برق، ساختمان شهيد فرد اسدي دوشنبه 1395/11/25

 
 
سمينار شبكه سلولي خود سامانده Son در 5G

ارائه دهنده: آقاي دكتر حسين پيوندي
زمان برگزاري: 96/2/4
محل برگزاري : دانشكده مهندسي برق

 

 
 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/12/23
تعداد بازدید:
685
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.