گروه شبکه های کامپیوتری
۱۳۹۶ شنبه ۹ ارديبهشت
تماس با ماپست الکترونیکیصفحه اصلی
 
 
سمينارها و نشست ها

 
 
 سمينار بهينه سازي چيدمان دوربينها براي بازسازي صحنه
مكان : سالن سمينار، دانشكده مهندسي برق، ساختمان شهيد فرد اسدي دوشنبه 1394/12/17ساعت 13:30 تا 15
 
 
سخنراني علمي خانم دكتر نخبه - دوشنبه 1394/10/14 ساعت 10 تا 12 در اتاق 303 ، دانشكده مهندسي برق، ساختمان شهيد فرد اسدي برگزار گرديد.
 
 سمينار خوددرماني در شبكه هاي ناهمگن
ارائه دهنده: فاطمه برومندي
استاد راهنما: آقاي دكتر عبدالرسول قاسمي
 
  سمينار سيستم هاي مخابراتي نوين Voip

مكان : سالن سمينار، دانشكده مهندسي برق، ساختمان شهيد فرد اسدي دوشنبه 1395/11/25

 
 
 
 
 
 
آدرس: تهران - خیابان شریعتی - ضلع جنوب شرقی پل سيد خندان - صندوق پستي ۱۳۵۵-۱۶۳۱۵ كدپستي ۱۶۳۱۴