گروه شبکه های کامپیوتری
۱۳۹۶ شنبه ۱ مهر
تماس با ماپست الکترونیکیصفحه اصلی
 

سمينار شبكه سلولي خود سامانده
1396/03/02 تاريخ

 

آدرس: تهران - خیابان شریعتی - ضلع جنوب شرقی پل سيد خندان - صندوق پستي ۱۳۵۵-۱۶۳۱۵ كدپستي ۱۶۳۱۴