سمينارها و نشست ها

عنوان سمينار

معرفي

ارائه دهنده

زمان

اسلايدهاي ارائه

تصاوير

چندگانگي در كنترل پذيري ساختاري شبكه ها با دنباله درجه مشخص

اطلاعيه سمينار

دكتر عبدالرسول قاسمي

مهر 97

-

تصوير

Behavior Analysis of DC Networks: Failure Resiliency and Bandwidth Efficiency

اطلاعيه سمينار

دكتر وحيد اصغري

اسفند 96

اسلايدهاي ارائه

تصوير

شبكه‌هاي نرم افزار محور

اطلاعيه سمينار

دكتر حامد خانميرزا

 

آبان ماه 96

اسلايدهاي ارائه

تصوير

شبكه سلولي خودسامانده (SON) در 5G

اطلاعيه سمينار

دكتر حسين پيوندي

؟؟؟

ارديبهشت 96

اسلايدهاي ارائه

تصوير

سيستم هاي مخابراتي نوين

اطلاعيه سمينار

 

حسين ياوري/سهيل تهراني پور

بهمن ماه 95

اسلايدهاي ارائه

تصوير

خوددرماني در شبكه هاي ناهمگن

اطلاعيه سمينار

فاطمه برومندي

استاد راهنما: دكتر عبدالرسول قاسمي

آذرماه 95

اسلايدهاي ارائه

- 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/08/02
تعداد بازدید:
1105
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.